Våre satsningsområder

Last ned 

 

1. Livsmestring og helse med fokus på relasjoner og tilknytning

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og å forebygge krenkelser og mobbing. Vi voksne i barnehagen er i nær kontakt med barna hele dagen og står derfor i en unik posisjon til å kunne observere barna og å motta informasjon om barnas omsorg- og livssituasjon. Vi ønsker at alle barn skal ha det godt i vår barnehage, og oppleve en trygghet til oss voksne og ikke minst til seg selv. Og da er det viktig med gode relasjoner, som vil være vår paraply og omfavne alt vi gjør i barnehagen.

 

Måltider og matlaging har alltid stått sterkt her hos oss. Vi bruker mye tid på å lage god mat sammen med barna, nettopp for at de skal få utvikle matglede og sunne helsevaner.

 

Drammen kommune har som satsningsområde at barn skal være mer fysisk aktive, og det er noe vi også vil følge opp i vår hverdag. Utetid og mangfold i fysiske aktiviteter fremmer barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Vi i Skyttelveien går turer i nærmiljøet ofte i smågrupper og aldersinndelte grupper for å kunne utnytte opplevelsene mest mulig.

 

For å oppnå dette er vi avhengige av å ha gode relasjoner til barn og foresatte og ikke minst bruke god tid på å skape omsorgsfull tilknytning til barnet.

 

Vi er ydmyke i jobben vår og setter pris på et nært samarbeid med både barn og foresatte.

 

2. Bærekraftig læring

Som nevnt tidligere er vi opptatt av mat og matproduksjon. Barn i dag opplever sjelden å få delta i matproduksjon fra bunnen av. Dette ønsket vi å satse mer på i Skyttelveien, så våren 2018 kom det hønsehus og 4 høner til oss. Det er noe vi hadde drømt om lenge. Barna er delaktig i foring, stell og ikke minst salg av egg. Her ligger det mye læring. Vi har i dag en kjøkkenhage hvor barna dyrker grønnsaker og bær. Barna lager sin egen saft på høsten og det er stor stas. Grønnsakene blir stort sett spist opp etter hvert. Denne kjøkkenhagen blir utvidet også til våren, og barna skal ha sine egne små flekker hvor de har sine egne planter i små parseller. Disse må de passe på og stelle sammen med oss. Dette er noe barna elsker i dag, og vi har stor tro på at dette vil bli aktiviteter med stor bærekraftig læring for livstid. Vi kommer til å legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna får med på kjøpet og vise omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

 

3. Kreativitet og utforskning

Drammen kommune har Realfag som satsningsområde innenfor barnehage og skole. Det er et prosjekt vi er glade for å kunne være med på. Vi kommer til å bruke kjøkkenhagen og hønene våre slik at barna skal få erfaring med antall, former, sortering, tall, telling, såing, høsting, forskning, safting, matlaging, skriving og måling. Spesielt de største barna skal få mest erfaring med dette, men også de minste.

 

4. Språk

Vi har siden starten av barnehagen hatt stort fokus på språk. Vi stimulerer språket i barnehagen med samtale, sang og høytlesning. Hver uke er det også grupper med pedagogiske opplegg som Språksprell, Snakkepakke og Småsteg. Barnehagen har også en pedagogisk medarbeider fra Wales, som har engelsk med skolestarterne 1-2 ganger i uken. Dette er et tilbud vi har hatt i mange år, og som både ansatte, barn og foreldre er veldig godt fornøyd med. Opplegget blir tilpasset den nye barnegruppen hvert år, og er inspirert av det pedagogiske opplegget «SuperSimpleSongs». Barna lærer alt fra engelske fraser, sanger, farger og tall, til former og barnerim. Inne i barnehagen bor også bamsene Charles og Camilla. De har hver sin ryggsekk med skrivebok i, og er hver uke med et nytt barn hjem på besøk. Bamsene prater kun engelsk, og skrivebøkene fylles hver uke opp med nye opplevelser – ført i pennen av foreldrene på engelsk, og framført i samling sammen med barnet på norsk og engelsk. Det at barnet får erfaring også med et annet språk, fører til at de blir mer trygge på dette også når de starter i skolen.

 

Skyttelveien Barnehage AS

Design og webutvikling: Lysvold Design

Foto: Tom Atle Bordevik