Indianerbyen

 

Avdeling for barn fra 0-3 år. SMS og direktetelefon til avdelingen: 479 02 572

 

Jeanette, pedagogisk leder

Anna, pedagogisk leder

Hanne, pedagogisk medarbeider

Helene, pedagogisk medarbeider

 

Generelt om Indianerbyen

Dette er navnet på et nybyggerfelt rett under Solbergfjellet. Området hadde ett småbruk Midtbråtan, som er tegnet inn på kart fra 1805, men plassen er nok mye eldre enn det. På området syd for Midtbråtan ble det rundt 1950 bygget 10 nye boliger i tillegg til en som var bygget noe tidligere. I ettertid er det kommet til 15 boliger, slik at nå består Indianerbyen av 26 boliger.

 

Spesielt om Indianerbyen

Nybyggerfeltet besto opprinnelig av småbruket Midtbråtan, som sikkert er svært gammelt og avtegnet på et kart fra 1805. Rundt 1950, ble det lagt ut en del tomter i området og det ble bygget 10 hus, av mennesker i 30-40 års alderen fra Solbergelva. Disse hadde og fikk et nært vennskapsforhold, som gjorde seg utslag i fellestiltak som leiker for ungene og St. Hans fester og andre samlinger for voksne og unge. De nye beboerne i området ble på en måte en familie. Området het vel opprinnelig på folkemunn Grøterudsletta og heter vel det også i dag. Adressen til det meste av bebyggelsen er Batteriveien, som har sitt navn fra tida da det skulle fraktes materiell til Gjeitholen Batteri via denne veien, altså fra rundt 1900. Det var disse festlige samlingene av beboere, som gav stedet navnet Indianerbyen. Det skulle holdes karneval nede i bygda, og nybyggerne kledde seg ut som indianere. Da var det klart at de kom fra Indianerbyen

 

Hilsen ordfører Rolf

 

Skyttelveien Barnehage AS

Design og webutvikling: Lysvold Design

Foto: Tom Atle Bordevik