Velkommen til Skyttelveien Barnehage!

Hos oss ønsker vi å gi barna tid og rom til å utvikle seg som enkeltindivider, i sitt eget tempo og med mulighet for å kunne påvirke egen barnehagehverdag. Ut fra dette har vi kommet fram til følgende satsningsområder:

 

  1. Livsmestring og helse med fokus på relasjoner og tilknytning
  2. Bærekraftig læring
  3. Kreativitet og utforskning
  4. Språk

Menneskesyn

Menneskesyn handler om verdier, holdninger og væremåte.

  • Vi er alle fullverdige
  • Vi ønsker alle å ha et godt og meningsfylt liv
  • Vi gjør alle så godt vi kan

 

Ut fra dette har vi laget oss egne kriterier for måloppnåelse og for utøvelse av grunnsynet. Ønsker dere å lese om våre satsningsområder, se her.

Barnehagens posisjon

Barna skal få oppleve det beste læringsmiljøet i kommunen i Skyttelveien Barnehage. Vi ønsker å være best på å legge til rette for barnas optimale utvikling, gjennom våre grunnverdier som er; respekt, omsorg, kunnskap og empati.

Skyttelveien Barnehage AS

Design og webutvikling: Lysvold Design

Foto: Tom Atle Bordevik